Roofdieren

In de winter is het landschap soms prachtig berijpt. Hoewel in de waterleidingduinen sommige vossen relatief makkelijk te benaderen zijn blijft het lastig om mooie opnamen te maken. Door het tegenlicht en de oplichtende sneeuw ontstaat een sfeervol beeld.