Abstract

Een luchtbel onder het dunne ijs van een bevroren meertje. Doordat het ijs zo dun is en het licht door verschillende lagen teruggekaatst wordt ontstaan de regenboog kleuren in contrast met het donkere ijs.